SOMERO-SEURAN VUOSIKERTOMUS 2008


SEURAN HALLINTO 

Somero-Seura ry:n johtokunnassa vuonna 2008 olivat Jorma Aalto, Maija Liisa Hyytiäinen, Timo Kinnunen, Eero Älli, Ahti Kukkonen, Sirkku Kurkikangas, Essi Torkkomäki, Eino Lähteenkorva, Eija Aaltonen, Sauli Kaipainen, Eija Silander ja Raimo Lyly. Somero-Seuran syyskokouksessa marraskuussa puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2009 Petri Siviranta. 
Varapuheenjohtaja Sirkku Kurkikangas jatkaa, mutta sihteeriksi seuraavalle vuodelle valittiin Essi Torkkomäki. 
Rahastonhoitajana on ollut Eija Aaltonen ja kirjanpito on hoidettu OP Kiinteistökeskuksessa. Somero-Seuran tilintarkastajina ovat olleet Teuvo Aaltonen ja Pekka Vaurola. Varatilintarkastaja oli Markku Romu. 
Somero-Seuran kunniapuheenjohtajia ovat Voitto Ollonqvist ja Tuula Kämi. 
Kunniajäseniä ovat Kaarina Pollarin ja Olavi Virtanen. 
Somero-Seuran kevätkokous pidettiin 30. päivänä maaliskuuta 2008 Sepänmäessä. Kevätkokous käsitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kokous myönsi johtokunnalle tili- ja vastuuvapauden. 
Päiväpulkka ojennettiin Torppamuseon uskolliselle remonttimiehelle ja takuuvarmalle korjaajalle Jukka Nurmelle kiitokseksi siitä työstä, jota on tehnyt Somero-Seuran hyväksi jo vuosikausia. 

Somero-Seuran syyskokous pidettiin 26. päivänä lokakuuta klo 15 Härkälän kartanossa. Johtokunta muuttui radikaalisti, sillä jäsenet Eija Silander, Eero Älli, Eino Lähteenkorva, Maija Liisa Hyytiäinen ja Jorma Aalto olivat pyytäneet eroa. Heidän tilalleen valittiin Soili Suominen-Hurme, Olli Nuotio, Armo Kuisma, Kimmo Talikka ja Leeni Tiirakari. 
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Petri Siviranta. Sihteeriksi valittiin Essi Torkkomäki. Rahastonhoitajana jatkaa Eija Aaltonen. 
Johtokunta kokoontui syyskokouksen järjestäytymiskokouksen lisäksi kuusi kertaa. 
Somero-Seuralla on 66 maksavaa jäsentä ja yksi yhdistysjäsen ainaisjäsenten lisäksi. 
Somero-Seura ry on Suomen Museoliiton, Suomen Kotiseutuliiton, Hämeen Heimoliiton, Varsinais-Suomen Museot –yhdistyksen, Härkätieyhdistyksen sekä Someron Kulttuuri ry:n jäsen. 

SEURAN MUSEOT JA YLEISÖ 

Torppamuseosta ja peltotyökalumuseosta ovat huolehtineet museoemäntänä Maija Liisa Hyytiäinen (1.5.-31.5.08), Juuso Tiirakari ja Niina Alitalo. 
Talonmiehinä toimivat Voitto Ollonqvist ja Irene ja Eino Lähteenkorva ja Kimmo Talikka. 
Sauhutupaa Jaatilassa on hoitanut Aila Talonen. Kultelan savenvalajamuseota on esitellyt Kultelan kyläyhdistys. 
Pajulan koulumuseon hoitajana toimi Heikki Majuri. Kirkkorannassa olevia viljamakasiineja on valvottu talkootyönä. Juhannuksena Erkki ja Jorma Aalto ja Olavi Virtanen esittelivät tiloja yleisölle. Varastotiloja museotilojen lisäksi ovat olleet seuran arkisto Kiiruun koululla sekä vuokrattu makasiini. 
Torppamuseoon tutustui vuonna 2008 noin 1000 kävijää, lisäksi koululaisia n. 300 ja bussiryhmiä n. 18. 
Savenvalajamuseolla oli noin 300 kävijää ja viljamakasiineilla kävijöitä on ollut noin sata henkeä. 

TALKOOT 

Somero-Seuran museoita korjattiin jälleen talkoilla. Torppamuseon ruohonleikkuusta on huolehtinut Kimmo Talikka ja Juuso Tiirakari. Savenvalajamuseolla ruohonleikkuusta ja muista talonmiehen töistä on huolehtinut Kultelan kyläyhdistys. Seura on tehnyt yhteistyötä Kultelan kyläyhdistyksen ja Mäkilän Traktorimuseon kanssa. 

SEURAN JÄRJESTÄMÄT TILAISUUDET 
30.3. Somero-Seuran kevätkokous Sepänmäessä 
23.5. Koululaisten museopäivä. Elvi Mattila oli kehräämässä ja Anja Känkänen nypläämässä. Erkki Aalto esitteli luutien tekoa. Apuna oli Olavi Virtanen. 4H-kerholla oli näyttely koulumuseopäivänä toistuvassa. 
18.6. Suviehtoota vietettiin Sauhutuvalla. Illan isäntänä oli Matias Roto. 
Juhannuksena 21.-22. 6. olivat ovet auki pitäjänmakasiineilla. 
24.6. Torppamuseolla olivat vieraana Rotaryt 24.6. 
12.7. Hermanninpäivänä tehtiin heinää talkoilla museonmäellä. 
13.7. Vietettiin pitäjänpäivän juhlaa Torppamuseolla. 
26.10. Somero-Seuran syyskokous Härkälän kartanossa. 
29.?30.11. Ruokavamessuilla myytiin Someron Joulua ja muita seuran tuotteita. 
21.12. Somero-Seura osallistui Kiiruun talon joulumyyjäisiin. 

Talkoomuonituksesta ovat huolehtineet Maija Liisa Hyytiäinen, Aila Talonen, Niina Alitalo ja Onerva Ollonqvist. 


MUUTA TOIMINTAA 

Torppamuseon hälytysjärjestelmää on hoidettu talkoovoimin kuntoon pitkin vuotta. Hälytyksiin ovat vastanneet Ahti Kukkonen ja Leeni Tiirakari. Onneksi museolla ei ole ollut muita ongelmia kuin pieneläimiä, joka ovat laukaisseet hälytyksen. 
Ahti Kukkonen on ylläpitänyt ja täydentänyt Somero-Seuran nettisivuilla olevaa tapahtumakalenteria ja kuva-aineistoa. Sivuilla on nähtävissä seuran esinekokoelmaluettelo, jossa on lähes 2000 esineen tiedot. 
Someron Joulussa vuonna 2008 tekstintekijöitä oli kaikkiaan 40. Lehden toimittivat Leeni Tiirakari, Aila Talonen ja Pekka Salminen ja levikin hoitivat Nella-Mari Lindberg ja Maija Liisa Hyytiäinen. Ilmoitusten myyjänä toimi Eero Älli. Kansikuva oli Pellervo Lukumiehen maalaus. Lehti valmistettiin Seppo Mäkisen Graafisessa Palvelussa ja painatettiin Sälekarin kirjapainossa. 

KOKOELMAT 

Seuran kokoelmat karttuivat edelleen. Seuralle on lahjoitettu mm. työkaluja, valokuvia, kirjoja, opetusvälineitä ja astioita. Seuran kuva-arkistoa on käytetty Lions-klubin seinäkalenterin ja Someron Joulun kuvitukseen. Kuvia voidaan edelleen myydä valmiiksi skannatusta kuvapankista. Seuran kotisivuilla toimiva kirjoja, Someron jouluja ja muita tuotteita välittävän nettikauppa toimii ympäri vuoden. 
Manu Kärjeltä ostettiin DVD-tallenteina 50 lyhytfilmiä, jotka on kuvattu parin kymmenen vuoden aikana Somerolla järjestetyissä tilaisuuksissa. 
Seuran toiminnasta kertovat lehtileikkeet on koonnut Maija Liisa Hyytiäinen. Hän on seurannut Somero-lehteä, Forssan lehteä, Seutu-Sanomia sekä Salon Seudun Sanomia. 

TALOUS 

Someron kaupunki on vuosittain myöntänyt seuralle kulttuuritoimintalain ja -asetuksen mukaista toiminta-avustusta. Vuodelle 2008 saatu summa oli 6700 euroa, jolla on palkattu museonhoitaja kesäksi ja maksettu museoiden ylläpidon kuluja. Muita avustuksia ei saatu. Muut tulot tulivat museoiden pääsymaksuista, jäsenmaksuista, Ruokava-messujen myynnistä, Someron Joulun ja myyntiartikkeleiden myynnistä museolla ja nettikaupassa. Seuran menot koostuvat museonhoitajan palkasta, museorakennusten ylläpidosta, varastomakasiinin vuokrasta, vartiointikuluista, nettisivujen ylläpidosta ja seuran muusta toiminnasta. Vuoden 2008 lopussa tilikauden ylijäämä oli karsittujen menojen ansiosta 3064,35 euroa. Seuran kirjanpidollinen omaisuus vuoden lopussa oli 56 840,62 euroa. Somerolla 1.3. 2009 
Johtokunnan puolesta 

Petri Siviranta Essi Torkkomäki 
Somero-Seura ry:n puheenjohtaja Somero-Seura ry:n sihteeri